A False Martyr

That would be Omar Khadr…

Omar Khadr’s Guantanomo File Courtesy Wikileaks

Omar Khadr Guantanomo File Wikileaks

Share